Učme deti o budúcnosti peňazí

Portál Bitcoinové peniaze slúži učiteľom, ktorí hľadájú materiál pre vysvetlenie Bitcoinu pre svojich žiakov. 

Zároveň poskytuje vzdelanie aj pre samotných učiteľov, aby poznatky vedeli lepšie odovzdať.

Objektívne a spoľahlivé informácie o Bitcoine pre učiteľov a žiakov podané zrozumiteľne.

Zameranie aj na riziká a nebezpečenstvá spojené s Bitcoinom a kryptomenami.

Jednoduché vysvetlenie zložitých konceptov použitím mnohých analógií a prirovnaní.

Záznamy z prednášok a webinárov k dispozícii zdarma.

Svet peňazí sa mení.

Pripravme naň tých, ktorí doň dorastú. Naše deti.

Využite materiál na tejto stránke k tomu, aby ste svojich žiakov naučili základy Bitcoinu a odovzdali im prospešné vedomosti pre ich budúcnosť. Bitcoin tu už s nami je a nebude odvynájdený. Pomôžme deťom mu porozumieť a vyhnúť sa mnohým nástrahám.

1
Zapojených škôl
1 +
Učiteľov
1 +
Zapojených detí​

Prečo chcem vzdelanie o Bitcoine dostať na každú základnú školu?

Bitcoin je dnes ako internet v 90-tych rokoch. Kiež by nás už vtedy na škole učili, ako ho používať a aké sú jeho možnosti. 

Jednotka z matematiky, správne rozmenená bankovka či memorovanie poučiek o úveroch ešte nezaručujú reálnu finančnú gramotnosť. 

Chcem, aby sa Bitcoinové peniaze stali aj prvou učebnicou o bitcoine na základných školách.

Preto chcem deťom (ale aj dospelým) pomocou knižky ukázať, ako budú fungovať peniaze budúcnosti, a pripraviť ich na svet, do ktorého vyrastajú.

Mojím cieľom je zlepšiť finančnú gramotnosť detí v oblasti digitálnych peňazí, ktoré budú jedného dňa bežne používať…

Tento portál pre vás vznikol aj vďaka podpore partnerov: