Prečo chcem vzdelanie o Bitcoine dostať na každú základnú školu?

Bitcoin je dnes ako internet v 90-tych rokoch. Kiež by nás už vtedy na škole učili, ako ho používať a aké sú jeho možnosti. 

Jednotka z matematiky, správne rozmenená bankovka či memorovanie poučiek o úveroch ešte nezaručujú reálnu finančnú gramotnosť. 

Chcem, aby sa Bitcoinové peniaze stali aj prvou učebnicou o bitcoine na základných školách.

Preto chcem deťom (ale aj dospelým) pomocou knižky ukázať, ako budú fungovať peniaze budúcnosti, a pripraviť ich na svet, do ktorého vyrastajú.

Mojím cieľom je zlepšiť finančnú gramotnosť detí v oblasti digitálnych peňazí, ktoré budú jedného dňa bežne používať…

hello@dusanmatuska.com

Tento portál pre vás vznikol aj vďaka podpore partnerov: