Načerpajte poznatky z webinárov pre učiteľov

Webináre pre učiteľov

3 Videos

Pustite deťom záznamy z prednášok pre školy

Vypočujte si s deťmi rôzne diely podcastu "Jednoducho Bitcoin"